V decembri 2018 bola schválená novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice s cieľom postupne implementovať do praxe systém eKasa. Zjednodušene to znamená, že každá pokladnica bude spojená cez internet s Finančnou správou Slovenskej Republiky.

Doterajšie elektronické registračné pokladnice (ERP) sa zmenia na online registračné pokladnice (ORP). Pod pojem ORP spadá nielen nový systém e-Kasa ale aj VRP (virtuálna registračná pokladnica - online webová aplikácia zriadená finančným riaditeľstvom).

Viac informácii o zákone a jeho plné znenie

casova os ekasa crop u39988

Termíny zavedenia eKasy

Od 1.4.2019 môžu podnikatelia, ktorí už majú elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) dobrovoľne prejsť na online registračnú pokladnicu (ORP). Subjekty, ktorým po tomto dátume vznikne povinnosť používať pokladnicu si už musia zabezpečiť online registračnú pokladnicu pripojenú na systém eKasa.

Od 1.7.2019 musia všetky pokladnice spĺňať podmienky novely zákona a byť pripojené na systém eKasa.

Základné zmeny, ktoré eKasa prináša pre podnikateľov

  • vydaný doklad z registračnej pokladnice bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa
  • povinnosťou každého podnikateľa bude využívať iba ORP systém
  • zaniká povinnosť vytvárania denných uzávierok
  • nebude viac potrebná kniha pokladnice
  • potrebné bude internetové prepojenie
  • pre prihlásenie pokladnice nemusíte už chodiť na DÚ, všetko vybavíte na portáli Finančnej správy