1. Je aj po prechode na eKasa potrebné mať vzor pokladničného dokladu?

Áno. Na predajnom mieste musíte mať vystavený vzor pokladničného dokladu aj po prechode na eKasu. Treba mať zobrazený ONLINE aj OFFLINE doklad. Bližšie informácie nájdete tu: financnasprava.sk_vzor_dokladu

 

2. Je povinné robiť na pokladnici vklady a výbery?

Doteraz (fiskálne pokladnice ERP) bolo povinné evidovať iba VKLAD. To sa ale s prechodom na eKasu mení a povinný je aj VÝBER. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa.

Principiálne ide o to, že vám stav hotovosti v zásuvke alebo v mieste kde ukladáte tržbu musí kedykoľvek v priebehu dňa korešpondovať s tým čo ukáže uzávierka zásuvky (vklady + tržby – výbery). Čo spravíte reálne s peniazmi v pokladnici (počiatočný vklad na vydávanie, výber tržby v priebehu dňa, výber tržby na konci dňa), to musíte zaevidovať v pokladnici pomocou funkcie VKLAD a VÝBER.

Pripravili sme pre vás doporučené postupy v súvislosti s vkladmi a výbermi v eKasa: pdfeKasa_postupy_vkl_vyb.pdf

  

3. Ako postupovať keď ma pokladnica ELCOM vyzve na inštaláciu aktualizácie?

Ak výrobca vydá novú aktualizáciu softvéru, pokladnica si ju stiahne automaticky cez internet z cloudu. Aktualizáciu doporučujeme spustiť po uzávierke dňa aby nedošlo k výmazu údajov o dennej tržbe. Ak vás pokladnica vyzve k aktualizácii v priebehu dňa zrušte ju tlačidlom ZMAZAŤ (Euro-150) alebo CL (Euro-50). Spustiť ju môžete následne po vykonaní výberu tržby a dennej uzávierky.

Pozor, buďte opatrní ak vo vašej pokladnici nie je vložená SD karta, dôjde k výmazu dát. (nastavenia, zoznam PLU).

Tu sme pre vás pripravili návod ako pokladnicu aktualizovať bez straty dát: pdfNávod_aktualizacia_E150_E50.pdf

 

4. Aký je postup pre prihlásenie eKasa pokladnice na finančnej správe?

Každá on-line registračná pokladnica (ORP) musí mať svoj kód pokladnice eKasa klient (KP). Doteraz sa používal pojem DKP, ktorý zaniká. Finančná správa odporúča podnikateľom požiadať o KP čo najskôr. Neznamená to ale, že sa musíte ihneď po jeho získaní napojiť na eKasu. Tu vám poskytujeme návod, ako môžete o KP požiadať a vygenerovať identifikačné a autentifikačné údaje, ktoré bude potrebovať servisná organizácia na spustenie vašej novej eKasa pokladnice alebo úpravu terajšej pokladnice.

pdfNavodEkasaKod.pdf

Pre stiahnutie autentifikačných a identifikačných údajov v prípade, že vám bola v eKasa zóne na portáli financnasprava.sk pridelena rola "Technik" postupujte podľa tohto návodu: Stiahnutie identifikačných údajov ORP rola "technik"

 

5. Je potrebné staré pokladnice odhlasovať. Musím ísť s knihou pokladnice osobne na finančnú správu?

Ukončenie ERP vám musí vykonať certifikovaná servisná organizácia. Po 1.7.2019 už nie je nutné ísť odhlásiť pokladnicu osobne na DÚ.

V prípade ukončenia prevádzky ERP (fiskálna pokladnica) alebo prerobenia ERP na ORP (eKasa) má podnikateľ povinnosť po 1.7.2019 požiadať servisnú organizáciu, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany servisnej organizácie nie je zákonom o ERP ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP na daňový úrad sa na podnikateľa v danom prípade nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie fiskálnej pamäte, dátového média ako aj knihy ERP v lehote ustanovenej zákonom o ERP, pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

 

6. Musím vykonávať na eKasa pokladnici denné uzávierky?

Denné uzávierky v pokladniciach eKasa nie sú povinné. Tržby do účtovníctva je možné evidovať na základne reportov z portálu financnasprava.sk – Zóna eKasa.

Aj keď to nie je povinné, doporučujeme vám vykonávať a odkladať denné uzávierky pre vašu kontrolu tržieb a hotovosti. Ešte výraznejšie to doporučujeme podnikateľom, ktorí prijímajú aj iné platidlá ako hotovosť, nakoľko v reportoch z financnasprava.sk momentálne nie sú uvedené platidlá (hotovosť, karty, poukážky) ale len celkové sumy tržieb. Pre potreby správneho rozúčtovania tržieb podľa platidiel bude denná uzávierka jediným zdrojom informácie o skladbe tržby podľa platidiel pre vašu účtovníčku.

 

 7. Kde nájdem návod na obsluhu pokladnice?

Návody sú k dispozícii na stiahnutie stránke výrobcu:

ELCOM Euro150 eKasa: https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/e-kasa-pokladnice/Euro-150o-Flexy-STD/612397

ELCOM Euro50 eKasa: https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/e-kasa-pokladnice/euro-50o-Mini

 Ak ste kupovali novú eKasa ELCOM pokladnicu u nás, dostali ste vytlačený návod.

 8. Ako pripojiť pokladnicu Elcom k Wifi?

Nech sa páči podrobný návod: pdfPripojenie_Euro150_50_k_Wifi.pdf

 

Kontaktujte ma a poraďte mi ako zaviesť eKasu.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Sme v tom spolu. Máme otvorené. Viac info....