1. Kde nájdem návod na obsluhu pokladnice ELCOM?

Skrátený návod pre pokladnice eKasa ELCOM EURO pdfRYCHLY_MANUAL_E50-150.pdf (verzia 3, 10/2020)

Podrobné návody sú k dispozícii na stiahnutie stránke výrobcu: https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/e-kasa-pokladnice/

Ak ste kupovali novú eKasa ELCOM pokladnicu u nás, dostali ste aj vytlačený návod.

 

2. Je aj po prechode na eKasa potrebné mať vzor pokladničného dokladu na prevádzke?

(Aktualizované 20.7.2020)

Od 21.7.2020 už podnikatelia nemajú povinnosť na predajnom mieste, v rámci ktorého používajú pokladnicu e-kasa klient sprístupniť vzor pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient. 

V záujme zníženia administratívnej záťaže podnikateľov bol zákonom č. 198/2020 Z. z. vypustený § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z., podľa ktorého podnikatelia mali povinnosť na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient (on-line registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou).

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.08.07_6_ORP_2020_IM.pdf?fbclid=IwAR2wqatZ4az7j718a4x1qjWj5GWZwn4d3vQCilAcpeSeGLkwpDIqG_cpgj8

 

 

3. Pokladnica ELCOM tlačí OFF LINE bločky. Ako postupovať?

Ak je na bločku vytlačený text „OFFLINE DOKLAD“ a overovací kód na konci dokladu je viditeľné dlhší (niekoľko riadkov), tak sa z nejakého dôvodu doklady na FS neodosielajú a je nutné skontrolovať:

a) Pripojenie pokladnice na vašu WIFI. 
b) Funkčnosť vášho pripojenia k internetu alebo či nedochádza k častým výpadkom pripojenia. (overte pomocou mobilu alebo PC pripojeného na vašu Wifi, či ide otvárať web stránky, prípadne prehrávať videa),
c) Dôvodom môže byť aj výpadok alebo krátkodobé preťaženie serverov na strane finančnej správy.

OFFLINE doklad musí byť odoslaný internetom do systému eKasa Finančnej správy do 96 hodín od jeho vytlačenia (Platné od 1.1.2020)

Odporúčame vždy pred dennou uzávierkou skontrolovať či vám v pokladni neostali neodoslané bločky pomocou reportu "Neodoslané správy" v X-REŽIME.

Návod ako skontrolovať pripojenie k WIFI a stav neodoslaných bločkov nájdete aj v našom skrátenom manuáli eKasa: pdfRYCHLY_MANUAL_E50-150.pdf

 

 

4. Je povinné robiť na pokladnici vklady a výbery?

Doteraz (fiskálne pokladnice ERP) bolo povinné evidovať iba VKLAD. To sa ale s prechodom na eKasu mení a povinný je aj VÝBER. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa.

Principiálne ide o to, že vám stav hotovosti v zásuvke alebo v mieste kde ukladáte tržbu musí kedykoľvek v priebehu dňa korešpondovať s tým čo ukáže uzávierka zásuvky (vklady + tržby – výbery). Čo spravíte reálne s peniazmi v pokladnici (počiatočný vklad na vydávanie, výber tržby v priebehu dňa, výber tržby na konci dňa), to musíte zaevidovať v pokladnici pomocou funkcie VKLAD a VÝBER.

Pripravili sme pre vás doporučené postupy pre vklady a výbery v našom skrátenom návode eKasa: pdfRYCHLY_MANUAL_E50-150.pdf

  

5. Ako postupovať keď ma pokladnica ELCOM vyzve na inštaláciu aktualizácie?

Ak výrobca vydá novú aktualizáciu softvéru, pokladnica si ju stiahne automaticky cez internet z cloudu. Aktualizáciu odporúčame spustiť po uzávierke dňa aby nedošlo k výmazu údajov o dennej tržbe. Ak vás pokladnica vyzve k aktualizácii v priebehu dňa zrušte ju tlačidlom ZMAZAŤ (Euro-150) alebo CL (Euro-50). Spustiť ju môžete následne po vykonaní výberu tržby a dennej uzávierky.

Pozor, buďte opatrní ak vo vašej pokladnici nie je vložená SD karta, dôjde k výmazu dát. (nastavenia, zoznam PLU).

Návod ako postupovať nájdete aj v našom skrátenom manuáli eKasa: pdfRYCHLY_MANUAL_E50-150.pdf

 

6. Aký je postup pre prihlásenie eKasa pokladnice na finančnej správe?

Každá on-line registračná pokladnica (ORP) musí mať svoj kód pokladnice eKasa klient (KP).

Tu vám poskytujeme návod, ako môžete o KP požiadať a vygenerovať identifikačné a autentifikačné údaje, ktoré bude potrebovať servisná organizácia na spustenie vašej novej eKasa pokladnice.

pdfNavodEkasaKod.pdf

Pre stiahnutie autentifikačných a identifikačných údajov v prípade, že vám bola v eKasa zóne na portáli financnasprava.sk pridelená rola "Technik" postupujte podľa tohto návodu: Stiahnutie identifikačných údajov ORP rola "technik"

 

7. Je potrebné pôvodné (fiskálne) pokladnice odhlasovať? Musím ísť s knihou pokladnice osobne na finančnú správu?

Ukončenie ERP vám musí vykonať certifikovaná servisná organizácia. Po 1.7.2019 už nie je nutné ísť odhlásiť pokladnicu osobne na DÚ.

V prípade ukončenia prevádzky ERP (fiskálna pokladnica) alebo prerobenia ERP na ORP (eKasa) má podnikateľ povinnosť po 1.7.2019 požiadať servisnú organizáciu, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany servisnej organizácie nie je zákonom o ERP ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP na daňový úrad sa na podnikateľa v danom prípade nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie fiskálnej pamäte, dátového média ako aj knihy ERP v lehote ustanovenej zákonom o ERP, pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

 

8. Musím vykonávať na eKasa pokladnici denné uzávierky?

Denné uzávierky v pokladniciach eKasa nie sú povinné. Tržby do účtovníctva je možné evidovať na základne reportov z portálu financnasprava.sk – Zóna eKasa.

Aj keď to nie je povinné, odporúčame vám vykonávať a odkladať denné uzávierky pre vašu kontrolu tržieb a hotovosti. Pre podnikateľov, ktorí prijímajú aj iné platidlá ako hotovosť je tlačenie denných uzávierok nevyhnutné, nakoľko v reportoch z financnasprava.sk momentálne nie sú uvedené platidlá (hotovosť, karty, poukážky) ale len celkové sumy tržieb. Pre potreby správneho rozúčtovania tržieb podľa platidiel bude denná uzávierka jediným zdrojom informácie o skladbe tržby podľa platidiel pre vašu účtovníčku.

 

9. Ako pripojiť pokladnicu Elcom k Wifi?

Návod ako postupovať nájdete v našom skrátenom manuáli eKasa: pdfRYCHLY_MANUAL_E50-150.pdf

 

Kontaktujte ma a poraďte mi ako zaviesť eKasu.