1. Je aj po prechode na eKasa potrebné mať vzor pokladničného dokladu na prevádzke?

(Aktualizované 20.7.2020)

Od 21.7.2020 už podnikatelia nemajú povinnosť na predajnom mieste, v rámci ktorého používajú pokladnicu e-kasa klient sprístupniť vzor pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient. 

V záujme zníženia administratívnej záťaže podnikateľov bol zákonom č. 198/2020 Z. z. vypustený § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z., podľa ktorého podnikatelia mali povinnosť na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient (on-line registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou).

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.08.07_6_ORP_2020_IM.pdf?fbclid=IwAR2wqatZ4az7j718a4x1qjWj5GWZwn4d3vQCilAcpeSeGLkwpDIqG_cpgj8

 

2. Je povinné robiť na pokladnici vklady a výbery?

Doteraz (fiskálne pokladnice ERP) bolo povinné evidovať iba VKLAD. To sa ale s prechodom na eKasu mení a povinný je aj VÝBER. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa.

Principiálne ide o to, že vám stav hotovosti v zásuvke alebo v mieste kde ukladáte tržbu musí kedykoľvek v priebehu dňa korešpondovať s tým čo ukáže uzávierka zásuvky (vklady + tržby – výbery). Čo spravíte reálne s peniazmi v pokladnici (počiatočný vklad na vydávanie, výber tržby v priebehu dňa, výber tržby na konci dňa), to musíte zaevidovať v pokladnici pomocou funkcie VKLAD a VÝBER.

Pripravili sme pre vás doporučené postupy v súvislosti s vkladmi a výbermi v eKasa: pdfeKasa_postupy_vkl_vyb.pdf

  

3. Ako postupovať keď ma pokladnica ELCOM vyzve na inštaláciu aktualizácie?

Ak výrobca vydá novú aktualizáciu softvéru, pokladnica si ju stiahne automaticky cez internet z cloudu. Aktualizáciu doporučujeme spustiť po uzávierke dňa aby nedošlo k výmazu údajov o dennej tržbe. Ak vás pokladnica vyzve k aktualizácii v priebehu dňa zrušte ju tlačidlom ZMAZAŤ (Euro-150) alebo CL (Euro-50). Spustiť ju môžete následne po vykonaní výberu tržby a dennej uzávierky.

Pozor, buďte opatrní ak vo vašej pokladnici nie je vložená SD karta, dôjde k výmazu dát. (nastavenia, zoznam PLU).

Tu sme pre vás pripravili návod ako pokladnicu aktualizovať bez straty dát: pdfNávod_aktualizacia_E150_E50.pdf

 

4. Aký je postup pre prihlásenie eKasa pokladnice na finančnej správe?

Každá on-line registračná pokladnica (ORP) musí mať svoj kód pokladnice eKasa klient (KP). Tu vám poskytujeme návod, ako môžete o KP požiadať a vygenerovať identifikačné a autentifikačné údaje, ktoré bude potrebovať servisná organizácia na spustenie vašej novej eKasa pokladnice.

pdfNavodEkasaKod.pdf

Pre stiahnutie autentifikačných a identifikačných údajov v prípade, že vám bola v eKasa zóne na portáli financnasprava.sk pridelena rola "Technik" postupujte podľa tohto návodu: Stiahnutie identifikačných údajov ORP rola "technik"

 

5. Je potrebné pôvodné (fiskálne) pokladnice odhlasovať. Musím ísť s knihou pokladnice osobne na finančnú správu?

Ukončenie ERP vám musí vykonať certifikovaná servisná organizácia. Po 1.7.2019 už nie je nutné ísť odhlásiť pokladnicu osobne na DÚ.

V prípade ukončenia prevádzky ERP (fiskálna pokladnica) alebo prerobenia ERP na ORP (eKasa) má podnikateľ povinnosť po 1.7.2019 požiadať servisnú organizáciu, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany servisnej organizácie nie je zákonom o ERP ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP na daňový úrad sa na podnikateľa v danom prípade nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie fiskálnej pamäte, dátového média ako aj knihy ERP v lehote ustanovenej zákonom o ERP, pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

 

6. Musím vykonávať na eKasa pokladnici denné uzávierky?

Denné uzávierky v pokladniciach eKasa nie sú povinné. Tržby do účtovníctva je možné evidovať na základne reportov z portálu financnasprava.sk – Zóna eKasa.

Aj keď to nie je povinné, doporučujeme vám vykonávať a odkladať denné uzávierky pre vašu kontrolu tržieb a hotovosti. Ešte výraznejšie to doporučujeme podnikateľom, ktorí prijímajú aj iné platidlá ako hotovosť, nakoľko v reportoch z financnasprava.sk momentálne nie sú uvedené platidlá (hotovosť, karty, poukážky) ale len celkové sumy tržieb. Pre potreby správneho rozúčtovania tržieb podľa platidiel bude denná uzávierka jediným zdrojom informácie o skladbe tržby podľa platidiel pre vašu účtovníčku.

 

7. Kde nájdem návod na obsluhu pokladnice ELCOM?

Návody sú k dispozícii na stiahnutie stránke výrobcu: https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/e-kasa-pokladnice/

Ak ste kupovali novú eKasa ELCOM pokladnicu u nás, dostali ste vytlačený návod.

 

8. Ako pripojiť pokladnicu Elcom k Wifi?

Nech sa páči podrobný návod: pdfPripojenie_Euro150_50_k_Wifi.pdf

 

Kontaktujte ma a poraďte mi ako zaviesť eKasu.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Sme v tom spolu. Máme otvorené. Viac info....