MoneyS3 jedno kliknutie

Cenník Money S3:

  Štart Lite Mini Sklad Business Office Professional
Multiverzia pre viacero firiem false false true true true true true
Jednoduché účtovníctvo  true
 true
 true
 false
 true
 true
 true
Podvojné účtovníctvo  true
 true
 false
 false
 false
 true
 true
Majetok  true
 true
 true
 false
 true
 true
 true
Sklady B a objednávky  true
 true
 false
 true
 true
false 
 true
Mzdy  true
 true
 false
 false
 true
 true
 true
Technická podpora  false
 true
 true
 true
 true
 true
 true
Licencia na ďalšie PC  false
 65,-  65,-  65,-  95,-  95,-  95,-
Bežná cena kompletu  zdarma  115,-  90,-  210,-  295,-  390,-  480,-

 

Ku každému kompletu Money S3 navyše získate: Fakturáciu, Banku, Pokladnicu, Adresár s funkciami CRM,Knihu jázd, Editor tlačových zostáv, Import a export dát, Homebanking a Intrastat. Ku každému kompletu s podvojným účtovníctvom navyše získate aj jednoduché (okrem kompletu Lite).

Bezplatný komplet Štart a cenovo zvýhodnený Lite sú limitované počtom záznamov, viac informácií: Money S3 Štart, Money S3 Lite.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

K vášmu Money S3 vám poskytneme služby inštalácie a inviduálne konzultácie.

Neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie informácie a objednávanie kompletov.